Zenbakia

60. zenbakia · 2006 (2)

Unibertsitate aurreko hizkuntza ereduen balorazioa eta proposamenak


PDF fitxategia

HITZAURRE GISA 60 ZKIA.

Maria-Jose Azurmendi Laburpena:
  Unibertsitate aurreko hizkuntza ereduen balorazioa eta proposamenak dira aztergai 60. zenbaki honetako dossier monografikoa osatuko dutenak, gaur egun hezkuntza munduan eta gizartean oro har nahiko eztabaidagarri gertatzen ari zaigun gaia. Eztabaida honetan aldizkari honek bere ekarpena egin nahian, premiazkoa ikusi zuen lehenbailehen gai honi lekua eskaintzea, horretarako ikuspegi zabala eta orokorra jarraitu nahian, parte hartzaile anitzak kontuan hartuz, eta iritzi eta balorazio ezberdinak jasoz. Beraz, gure partaidetza-eskaera zabala izan da, baiezkoa eman digutenena baino zabalagoa; hala ere, uste dugu nahiko aberatsa izatea lortu dugula, nahiko adierazgarria izatea ere bai, dagokigun eztabaida honetan modu esanguratsuan parte hartzeko.


Irakastereduak aldatzeko ordua ote?

Ibon Olaziregi


Hizkuntza ereduak aurrera begira

Erramun Osa


“Irakaskuntza euskalduntzeko proposamen”etik zati batzuk

Tasio Erkizia, Mikel Lakasta, Jon Urrusolo Laburpena:
  *OHARRA: artikulu hau LAB Sindikatuak osatutako "irakaskuntza Euskalduntzeko Proposamena" txostenetik hartutako zati batzuek osatzen dute. Txostena osorik, bere horretan, irakurri nahi duenak jo dezala webgune honetara: www.labsindikatua.org/irakaskuntza/publikoa/hez. Txostena liburu formatoan nahi izanez gero, berriz, LABeko egoitzan eskura daiteke


Hizkuntza ereduak ikastolen ikuspegitik

Xabier Garagorri


23 urte eta gero… hau

Teresa Ruiz Laburpena:
    Unibertsitate aurreko irakaskuntzan hizkuntza ereduak sortu zirenetik 23 urte pasa dira, baina haiek sorrarazitako hutsuneak zeintzuk diren ikusteko askoz ere urte gutxiago behar izan ditugu. Ebaluaketa anitzen emaitzek susmatzen genuena baieztatzen dute: B eta D ereduko ikasle kopurua handitu den neurrian A eredukoa jaitsi egin da, eta lehenengo biak ama-hizkuntza euskara ez duten ikasleak euskaratzeko baliagarriak izan arren, hirugarrena, berez, hizkuntzaren jabekuntza bultzatzeko ez da gauza. Bestalde, gaztelaniaren ikaskuntzari buruzko datu gutxiago ditugu, hala ere, badirudi ikasleen hizkuntza eta kultura maila zein testuinguru soziala, aukeratutako eredua baino eraginkorragoak direla.


Benetako elebitasunean aurrera egiteko, itunarekin bat etgorri eta leial jokatu. XXI.ean elebniduna

Javier Nogales


Hezkuntza sistema euskalduna eta eleanitza

Pedro J. Macho Laburpena:
    Gurea bezalako gizarte bateko hezkuntza-sistema propioak, luzaroan diglosia egoeran dagoen hizkuntza bat duenak, bermatu behar du ikasle guztientzako hizkuntza-gaitasun bera eta euskaraz ondo jakitea. Horiek horrela, euskal hiritar guztien funtsezko eskubidea da euskaraz jakitea eta euskara komunikazio-tresna izatea hala eguneroko bizitzan nola irakaskuntzan, eta eskubide hori osoki eta pertsona guztiei bermatu behar die gure hezkuntza-sistemak. Ildo berean, ondorio gisara esan daiteke ikasle guztien betebeharra dela derrigorrezko hezkuntza bukatutakoan euskara erabiltzeko hizkuntza-gaitasun osoa izatea; horretarako, ezinbestekoa da bai hezkuntza-eskaintzaren planifikazioak, eta bai bitarteko eta baliabide erabilgarriek hori ziurtatzea.


Nori berea

Jonjo Agirre, Mikel Basabe Laburpena:
    Ezetza. Horixe da, gaur egungo A eredua mantentzeko arrazoietako bat. Ezezkoa ematea hizkuntza bat eskuratzeari. Ezezkoa, ikasleak euskara ikasteko aukera izateari, guztiok baitakigu A ereduak ez duela euskarazko gaitasun gutxienekoak eskuratzeko balio. Horixe du helburu, hain justu: ikasleak ez dezala euskara eskuratu, ahalik eta kontakturik gutxien izan dezala EAEko bi hizkuntza ofizialetatik batekin.


Euskara urratsez urrats

Begoña Errazti


Menua