60. zenbakia · 2006 (2)

Euskararen erabilera eta transmisioa

Jon Aizpurua Espin
    AURKEZPENA Lanaren helburua bi gune soziolinguistiko desberdinetan euskararen erabilera eta familia bidezko transmisioa aztertzea izan da. Lehenengo eta behin, azterketa gune nagusiki erdaldun batean egitea erabaki zen. Hortaz, lehen hizkuntza gaztelania izanik, euskara batez ere hezkuntza-sistemaren bidez ikasi duten euskaldunek osatu zuten unibertsoa.