Zenbakia

Euskal soziolinguistika ikerketa. Azken urteotako begirada

PDF formatuan eskaintzen da.

HITZAURRE GISA 87-88 ZKIA

Belen Uranga


Azken urteetako euskal ikerkuntza soziolinguistikoaren azterketa deskribatzailea

Iñaki Martinez de Luna, Estibaliz Amorrortu, Maria-Jose Azurmendi, , Jone Miren Hernandez, Lionel Joly, Inma Muñoa, Pablo Sotés, Belen Uranga


Ikergaien araberako hamazazpi ikerlerro euskal soziolinguistikoan

Patxi Juaristi


HIZNET Hizkuntza Plangintza Graduondokoa

Saioa Labaka


Soziolinguistika: hazten ari den diziplina arteko alorra

Xavier Vila i Moreno


EAEko ikasleen eskola.giroko hizkuntza-erabilera aztertzen: 2011ko Arrueko azterketen aurretik eta ondoren

Pablo Suberbiola, Iñaki Martinez de Luna, Mikel Zalbide


Ahozko hizkuntza Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan. Esku hartzea eta ikasleen garapena Tolosako esperientzian

Josune Zabala Alberdi


Euskal hiztun berrien artean euskal hizkuntza-identitatea

Ane Ortega, Estibaliz Amorrortu, Jone Goirigolzarri, Jacqueline Urla, Belen Uranga


Nafarroako D hizkuntza ereduko batxillergoko ikasleen ahozko hizkuntza euskaraz: hizkuntza erroreak

Garbiñe Urreizti, Pablo Sotés Ruiz


Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea. Hogei urteko ibilbidearen azterketa

J. Inazio Marko Juanikorena


XXI. mendeko Euskal HErria euskaldun!: eta hortan nik zer?

Maria-Jose Azurmendi


GARABIDE Elkartea eta lankidetza linguistiko identitarioa: ibilbide xumea

Andoni Barreña, Jon Sarasua, Kepa Matxain, Viviana González, Iñaki González, Aldegundo González, Joanes Igeregi, Ander Bolibar