87-88. zenbakia · 2013 (2)

Azken urteetako euskal ikerkuntza soziolinguistikoaren azterketa deskribatzailea

Iñaki Martinez de Luna, Estibaliz Amorrortu, Maria-Jose Azurmendi, , Jone Miren Hernandez, Lionel Joly, Inma Muñoa, Pablo Sotés, Belen Uranga