31. zenbakia · 1999 (2)

HITZAURREA – AGUR GISA 31 ZKIA

Jose Luis Alvarez Enparantza (Txillardegi)