127. zenbakia · 2023 (2)

Hedabideak eta hizkuntza gutxituak: EITBren ekarpenak euskararen biziberritzean

Martin Txintxurreta AlbizuaORCID profila

Martin Txintxurreta Albizua

mtxintxurreta003@ikasle.ehu.eus
UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatea
ORCID: https://orcid.org/0009-0006-1578-9093ORCID profila
DOI: https://doi.org/10.55714/BAT-127.2
Laburpena. Euskararen biziberritzea 1980ko hamarkadan abiatutako prozesu soziala da, euskarak hizkuntza gutxitu gisa galdu zituen esparruak berreskuratzeko. Prozesu horretan balio sinboliko handia izan zuen Euskal Irrati Telebistaren sorrerak, 1982an. Hain zuzen ere, sorrerako helburuetan euskara sustatzeko zeregina ezarri zitzaion. Lan honek EITBk euskararen biziberritzean egindako ekarpenei helduko die, hizkuntza-plangintzaren hiru arlotan (corpus-plangintza, estatus-plangintza eta jabekuntza- plangintza) bultzatutako ekimen nagusiak bilduz. • Hitz gakoak: Hizkuntza-plangintza, hizkuntza gutxituko hedabideak, euskararen biziberritzea, EITB.
PDF eta EPUB formatuetan eskaintzen da.
Erosi (3,00)