65. zenbakia · 2007 (4)

Euskararen sustapena Kulturaren Euskal Planetik

Josean Urdangarin
"Indartsua eta ahularen artean, askatasunak zapaldu egiten du eta legeak askeago egin".( Lacordaire)