9. zenbakia · 1993 (3)

Euskararen erabilera leku publikoetan

Siadeco
Artikulu hau PDF formatoan dago, honako helbide honetan . %%% 93 SIADECO IKERKETA-TALDEA BAT Soziolinguistika aldizkaria Euskararen ezagupen-mailaren bilakaerak normalizazio-prozesua nola doan diagnostikatzeko datu garrantzitsua ematen digun arren, leku publikoetako erabilpen errealaren neurketek bilakaera horren benetako egoera adieraziko digute."SIADECO" Ikerketa-Elkarteak urte asko darama era honetako neurketak burutzen. Beste hainbat erakunde eta elkarte ere neurketak egiten hasi dela ikusirik ordea, komenigarritzat jo da, leku publikoetako euskararen