31. zenbakia · 1999 (2)

Etorkizunari begira

Sagrario Aleman
Hizkuntza komunikatzeko dugun tresna nagusia izanik, zalantzarik ez, hizkuntza guziak balio dutela edozein arlotan komunikatzeko. Halere, hizkuntza gutxitu asko, askotan, bizimodu berrira, arlo formaletara, arrotz izan zaizkion arloetara egokitu beharrean dago. Euskara, zorionez, ez dut uste oso gaizki dagoenik egokitze honetan, pauso haundiak eta bide onetik eman baitira. Segitu beharko da, baina euskararen arazoak ez datoz alde honetatik. Hizkuntza bera, esan bezala, normalizatuxea dugu. Arazo nagusia beste nonbaitetlk dator. Normalizaziotzat nonnahi, noiznahi, nolanahi eta nornahirekin euskaraz komunikatu ahal izatea bada, hau da, euskaraz bizitzea, normalizaziotik oso urrun gaude. Eta ez hori bakarrik, une honetan euskarak etorkizuna bera ere ez du segurtatua daramagun bidetik.