52. zenbakia · 2004 (3)

Etorkinen integrazioa ikastoletan

Mariaje Imaz, Meltxor Artetxe
SARRERA: GAIAREN KOKAPENA ETA OINARRIZKO GOGOETAK: Azken urteotan, munduaren Hegoaldetik Iparralderako eta Europa barneko migrazioen fenomenoaren ondorioz, etorkin kopurua handitu egin da Euskal Herrian eta ondorengo urteetan norabide berdineko joera sendotu egingo dela aurreikusten da.