9. zenbakia · 1993 (3)

Elkarteen euskalduntze-prozesuaren konpromezu eta jarraipen-fitxak

Siadeco
Artikulu hau PDF formatoan dago, honako helbide honetan . %%% 109 SIADECO IKERKETA-TALDEA BAT Soziolinguistika aldizkaria Elkarteen euskalduntze-prozesuaren konpromezu eta jarraipen-fitxak SIADECO Ikerketa Taldea “BAT�» Soziolinguistika aldizkariaren 7/8 zenbakian, EKBko Administrazio Sailak izenpeturiko “Gazteen mundua euskalduntzeko egitasmoa�» artikuluaren eraskinetan SIADECO Ikerketataldeak, alor hori jorratzeko erabili ohi dituen fitxak azaltzen ziren, beraien erabilerarako inolako argibiderik gabe eta beren jatorri zuzena aipatu gabe. Horregatik, komenigarritzat jo