129. zenbakia · 2023 (4)

Yune´`sit’in komunitatearen esperientzia Nenqayni ch’ih biziberritzen: Nexwejeni naghulchud yenid´` zen (gure hizkuntza berreskuratzen ari gara)

Paula Laita PallaresORCID profila

Paula Laita Pallares

p.laita@soziolinguistika.eus
Soziolinguistika Klusterra
ORCID: https://orcid.org/0009-0009-1660-7070ORCID profila
, Russell Myers RossORCID profila

Russell Myers Ross

russnundiYl@gmail.com
Yuneŝit’in Government
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-5997-2309ORCID profila
DOI: https://doi.org/10.55714/BAT-129.4
Nenqayni ch’ih (Tŝîlhqot’in) Kanadako Columbia Britaniarreko hizkuntza indigenen artean bizitasun maila gorena daukan arren, desagertzeko arriskuan dago. Artikulu honetan aurkezten den ikerketa kolaboratiboan metodologia indigenak (Tuhiwai Smith 1999) eta komunitatean oinarritutako metodo parte-hartzaileak (Strand et al 2003; Etmanski eta al 2014) erabili dira Yuneŝit’inen Nenqayni ch´i (Tegoera soziolinguistikoa eta hizkuntza biziberritzeko beharrak aztertzeko. Parte hartzaileen behaketa, erdi-bideratutako solasaldiak, partekatutako zirkuluak eta dokumentuen analisia baliatu dira datuak biltzeko. Artikuluan, analisi tematikoaren emaitzak aurkezten dira: hizkuntza-transmisioa eten egin da eta hiztun kopurua gutxitzen doa. Hortaz, hiztunak sortzeko eta, aldi berean, ezagutza tradizionala transmititzeko, kulturan oinarritzen diren eta belaunaldiz belaunaldiko transmisioa eta lurraldearekiko harremana sustatzen duten murgiltze programak eta materialak beharrezkoak dira. • Hitz gakoak: hizkuntzen biziberritzea, hizkuntza gutxituak, soziolinguistika, komunitatean oinarritutako ikerketa.
PDF eta EPUB formatuetan eskaintzen da.
Erosi (3,00)