12. zenbakia · 1994 (2)

Vascuencearen legea Nafarroa Garaian

Sagrario Aleman
Artikulu hau PDF formatoan dago, honako helbide honetan . %%% BAT - Soziolinguistika aldizkaria Proposamen honek aldaketa bakarra irakaskuntzan sartzen du, ez da ordea, diskriminazioa deusezten, arlo horretan berean ere, bi eskualde izanen bailirateke. Euskara ofiziala nafartarren %11a bizi den tokian besterik ez da izanen. Zonifikazioak lehengoan dirau, beraz, esan liteke aldaketak ez dakarrela aldaketarik. BAT-12 / 1994ko ekaina Baleazaleen kalea 12 - 1. A Donostia Tfnoa: 46 66 76 / 50 Faxa: 46 68 94 The new proposal to revise the Law about the Basque Language in Navarre introduces a