84. zenbakia · 2012 (3)

V. Inkesta Soziolinguistikoa 2011

Jon Aizpurua, Agurtzane Ortiz de Landaluze