54. zenbakia · 2005 (1)

Usurbilgo euskara biziberritzeko plan nagusiaren argi-ilunak

Ibon Beristain
SARRERA BAT soziolinguistika aldizkariak, Usurbilgo Udaleko zinegotzi naizenez, Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren inguruan dudan iritzia eskatu dit eta ondorengo lerroetan nire ikuspegia azalduko dut. Ikuspegi hau emateko, Usurbilgo Udalean Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiak (aurrerantzean EBPN) egin duen bidea azalduko dut, eta, horrekin batera, nire iritzia ematen saiatuko naiz.