95. zenbakia · 2015 (2)

Udalerri erdaldunak euskalduntzen eta euskaldunak erdalduntzen, arnasguneak arriskuan. EAE, 1981-2011

Iñaki Iurrebaso Biteri