103. zenbakia · 2017 (2)

Udalak eta euskaltzaleen elkarteak; funtzio banaketak eta lankidetzarako aukerak

Jasone Mendizabal, Alex Vadillo Otxoa