9. zenbakia · 1993 (3)

Subiranotasun nazionala hizkuntza berreskuratzeko

Erramun Baxok
Artikulu hau PDF formatoan dago, honako helbide honetan . %%% 35 ERRAMUN BACHOC Subiranotasun nazionala hizkuntza berreskuratzeko BAT Soziolinguistika aldizkaria Erramun Bachoc Nagusitasuna galdu duten herriek, askotan herri hizkuntza ere galdu dute, kanpoko hizkuntza hartuz, elebitasunean lehenik eta gero elebakartasunean. Subiranotasuna irabazi duten herriek ez dute beti jatorrizko kultura berreskuratu. Adibidez, Irlandan. Quebec herrialdearen gisa, daukagun autonomiaz baliatuz, herri hizkuntzaren lehentasuna finkatu behar dugu, ez bakarrik ikaskuntzan, baita ere, eta berehala, gizarte erabileran.