3-4. zenbakia · 1991 (2)

Oinarrizko ondorio batzuk

Jose Luis Alvarez Enparantza (Txillardegi)