100. zenbakia · 2016 (3)

Mintzajardunaren azken urteotako bilakaera. Mikel Zalbideren testuaren inguruko hausnarketa marjinalak.

Xabier Aierdi Urraza