100. zenbakia · 2016 (3)

“Mintzajardunaren azken urteotako bilakaera. Aurrera begirako erronkak”. Mikel Zalbideren txostenari iruzkinak

Olatz Altuna