100. zenbakia · 2016 (3)

“Mintzajardunaren azken urteotako bilakaera. Aurrera begirako erronkak” Mikel Zalbideren txostenari iruzkinak

Lionel Joly