79-80. zenbakia · 2011 (2)

Mikel Zalbideren Teoriari tiraka. Diglosiaren purgatorioaz izeneko ponentziari emandako erantzuna.

Iñaki Martinez de Luna