101. zenbakia · 2016 (4)

LIBURU ERRESEINA: Austin, P. eta Sallabank, J. (edk.): The Cambridge Handbook of Endangered Languages

Beñat Garaio Mendizabal