92-93. zenbakia · 2014 (3)

Kode-alternantzia eta hizkuntza-ohiturak Gabiriako bi belaunalditan

Iñigo Igartzabal Bidegain