104. zenbakia · 2017 (3)

Kode-alternantzia aztertzeko hizkuntza-teknologien ekarpena

Larraitz Uria, Iñaki Alegria, Ander Corral