91. zenbakia · 2014 (2)

Jarrera linguistikoak hartzea: Kataluniako eta La Franjako nerabeek Kataluniarekiko dituzten jarreren zeharkako azterketa

Josep Ubalde