71. zenbakia · 2009 (2)

Hiztunen generoaren eta adinaren pertzepzioaz

Iñaki Gaminde