130. zenbakia · 2024 (1)

Hiztunaren genero nahasmendua. Hizkuntza gutxituak, euskara eta generizazio prozesuak

Jone Miren Hernández García, Marta Luxán SerranoORCID profila

Marta Luxán Serrano

marta.luxan@ehu.eus
UPV-EHU
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9052-9204ORCID profila
DOI: https://doi.org/10.55714/BAT-130.3
Artikuluak hizkuntza gutxituen inguruan gertatutako generizazio prozesuak ditu aztergai, euskararen erabileran antzemandako feminizazioa adibidetzat harturik. Joera hau 1990 hamarkadan azaleratu zen, emakumezkoek gizonezkoek baino euskara gehiago erabiltzen zutela islatzen zuten datu estatistikoei esker. Ustezko feminizazio hori abiapuntua da euskararen indarberritze prozesuan zehar generoarekin lotutako lau gertakari aztertzeko: jakintza soziolinguistikoaren generizazioa, hiztunaren esentzializazioa, indarberritzearen feminizazioa eta hiztun estatistiko bitarraren finkapena. Eztabaidan nabarmentzen dugu hiztunen kategorizazioak eta errepresentazioak (tartean sexu-generokoak), ezberdintasunak agerrarazteaz gain horien eraikuntzan eta finkapenean eragiten dutela, hainbat ondorio ekarriz. • Hitz gakoak: Euskara, hizkuntza gutxituak, indarberritzea, generoa, estatistika.
PDF eta EPUB formatuetan eskaintzen da.
Erosi (3,00)