84. zenbakia · 2012 (3)

Hizkuntzen Kale-erabileraren VI. Neurketa, 2011. Emaitza nagusiak

Olatz Altuna, Iñaki Iurrebaso, Xabier Isasi, Iñaki Martinez de Luna, Rosa Ramos, Belen Uranga