70. zenbakia · 2009 (1)

Hizkuntzen Historia Soziala: euskararen azterketarako Eredua

Lionel Joly