6. zenbakia · 1992 (2)

Hizkuntzaren berreskurapena Fishmanen arabera

Jose Luis Alvarez Enparantza (Txillardegi)