9. zenbakia · 1993 (3)

Hizkuntza jokaera-aldaketa legeen bidez

William Mackey
Artikulu hau PDF formatoan dago, honako helbide honetan . %%% 11 WILLIAM F. MACKEY BAT Soziolinguistika aldizkaria William F. Mackey BAT-9 1993ko apirila Baleazaleen kalea 12-1.A Donostia Tfnoa:46 66 76 Faxa:46 68 94 Hizkuntza jokaera-aldaketa legeen bidez Legeek hizkuntza jokaera-aldaketan dituzten mugak aztertzen dira artikulu honetan. Hizkuntza jokaera-aldaketa kultura-, demografia-, geografia- eta politika-baldintzen pean dago Mackeyren ustez eta, beraz, gizarte-aldaketa orokorragoari lotu behar zaio. Hizkuntza jokaera-aldaketaren mekanismo soziolinguistikoak hauek lirateke: hizkuntza jokaera hiztunen