85. zenbakia · 2012 (4)

Hizkuntza gutxituen eraginkortasuna pertsuasio prozesuetan. Euskararen kasua EAEn

Iñigo Fernández Ostolaza