126. zenbakia · 2023 (1)

Hizkuntza eta garuna: hainbat metaforaren inguruko gogoeta

Naroa AnabitarteORCID profila

Naroa Anabitarte

naroa.anabitarte@ehu.eus
EHU-UPV
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9999-1777ORCID profila
DOI: https://doi.org/10.55714/BAT-126.4
Metaforen rola zentrala da ikerketa zientifikoetan. Hizkuntzalaritzaren eta zientzia kognitiboen esparruan, ikerketen oinarrian metafora jakin batzuk erabiltzen dira. Hizkuntzari eta giza gogoari begiratzeko moduak sortzen dituzte metafora horiek, eta horrek hizkuntzalaritza aplikatuan eragin zuzena izan dezakeela argudiatzen da artikulu honetan. Zehazki, euskal soziolinguistikan erabiltzen diren hainbat metaforaren inguruko gogoeta egingo dugu lerro hauetan. • Hitz gakoak: Hizkuntza, garuna, zientzia kognitiboak, euskera, metafora.
PDF eta EPUB formatuetan eskaintzen da.
Erosi (3,00)