9. zenbakia · 1993 (3)

Hizkuntza eta Boterea

Paulo Iztueta
Artikulu hau PDF formatoan dago, honako helbide honetan . %%% 45 PAULO IZTUETA BAT Soziolinguistika aldizkaria Paulo Iztueta Hizkuntza gizarte-fenomeno bat da eta, beste edozein gizarte-fenomenoren antzera, bera kokaturik aurkitzen den gizartearen kontraesanak jasaten eta eragiten ditu. Hizkuntzak, bada, gizartearen gatazka-egoera isladatzen du. Hizkuntzak oro, berez, balio berekoak dira eta guztiek dituzte eskubide berberak. Baina gatazka-egoeran dagoen herri batean, kasurako gurean, hizkuntz eskubide indibidualak eta kolektiboak gurutzatzen direnean, lehenagokoak