71. zenbakia · 2009 (2)

Hizkuntza aldaketa bikoteen harremanetan: ikuspegi teorikoa eta ikerketaren ondorioak

Pello Jauregi Etxaniz, Pablo Suberbiola Unanue