12. zenbakia · 1994 (2)

Hizkuntz politiken arteko alderaketa (II)

J. Inazio Marko Juanikorena
Artikulu hau PDF formatoan dago, honako helbide honetan . %%% BAT - Soziolinguistika aldizkaria BAT-12 / 1994ko ekaina Baleazaleen kalea 12 - 1. A Donostia. Tfnoa: 46 66 76 / 50 Faxa: 46 68 94 Artikulu honen lehen zatian (BAT- Soziolinguistika Aldizkaria 11. zk.) Komunitate Autonomoko eta Catalunyako hizkuntz politika alorreko hiru dokumenturen -Euskararen Aholku Batzordearen 83koa eta 93koa eta Consell Social de la Llengua Catalanaren 93koalaburpena egin eta bertako egitura, atal zein ideia nagusiak nabarmendu genituen. Artikuluaren bigarren atal honetan, berriz, konparaketaren balorazioak egiten saiatuko gara.