15. zenbakia · 1995 (4)

Hizkuntz plangintza herrietako elkarteetan. Azterketa konparatiboa

J. Inazio Marko Juanikorena