6. zenbakia · 1992 (2)

Herriaren eskuhartzeaz euskararen berreskurapenean

Fernando Muniozguren