79-80. zenbakia · 2011 (2)

Hamar ondorio, gazi gozo

Mikel Zalbide