99. zenbakia · 2016 (2)

Hainbat gogoeta hizkuntza-gaitasunaren inguruan

Iñaki Iurrebaso Biteri