62. zenbakia · 2007 (1)

HABE eta euskalduntze-alfabetatzea, 1981 – 2007:

Joseba Erkizia
  Ikuspegi askotatik egin daiteke bai HABEren historia, bai helduen euskalduntze eta alfabetatzearena ere. Bi ikuspegi landuko ditut nik idazlan honetan. Lehenik, ikuspegi didaktikoa azalduko dut; didaktikoa baita HABEren jardueraren erdigunea. Bigarrenik, helduen euskalduntze eta alfabetatzeko sarea sendotzeko eta egonkortzeko egiten ari garen kudeaketa eta antolamendu lana agertuko dut.