107. zenbakia · 2018 (2)

Eusle metodologia: gaztelanian finkatutako hizkuntza-ohituretatik euskarazkoetara lan-munduan

Pello Jauregi Etxaniz, Pablo Suberbiola Unanue