95. zenbakia · 2015 (2)

Euskarazko udal jarduerek ba al dute lege babes eraginkorrik? Normalizazio eredu berri baten bila

Iñigo Urrutia Libarona