28. zenbakia · 1998 (2)

Euskararen kale-erabilera. Txillardegiren eredu matematikoa

Xabier Isasi Balanzategi, Arantxa Iriarte
Dagoenekoz EKBren euskararen kale-erabileraren hirugarren eurketaldia buruturik, bildutako datuen deskribapen hutsaletik haruntzago joateko araia iritsi zaigu. Ez da bakarrik azken hamar urte hauetan pilatutako datu ndanak dakarkigun deskribapen zorrotza, eta ez da gutxi, batez ere, garatutako etodologiak eta lortutako formalizazio mailak ekarpenaren muina osotzen ute. Alderdi horretan, Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi, irakaslearen rakaspenak soziolinguistikaren ildo berria ireki digute. Hari bihoakio bada, ure esker ona berarengandik eta berari ikasi ahal izan diogunarengatik.