122-123. zenbakia · 2022 (1)

Euskararen esanahia(k): euskalgintzako testu multimodalen azterketa genero perspektibatik (1960-2018)

Onintza Legorburu Larrea
Askotan esan ohi da, euskara jendartean zabarkeriarekin, baserritartasunarekin, arlote izatearekin edota baita umeekin ere lotzen dela. Baina zein izan da urteetan zehar euskalgintzatik euskarari eman izan zaion esanahia? Eta zer diosku esanahi honek generoari dagokionean? Artikulu honetan, galdera horiek erantzuten saiatu gara; euskalgintzako testu multimodalen azterketa bat eginez, genero perspektiba ardatz hartuta. • Hitz gakoak: Esanahia, errepresentazioa, genero perspektiba, euskalgintza eta testu multimodalak.
Eskuragarri dauden Deskargak: