16. zenbakia · 1995 (3)

Euskararen aldeko mugimendu soziala

Imanol Agote
Artikulu hau PDF formatoan dago, honako helbide honetan . %%% 83 euskal kulturaren batzarrea baleazaleen kalea 12- 1. / 20011 Donostia EUSKARAREN ALDEKO MUGIMENDU SOZIALA Imanol Agote Euskararen aldeko mugimendu sozialari buruz argitaratu diren lanak aztertuz gero, deigarriak dira bi datu hauek: oso lan monografiko gutxi idatzi dira eta, gainera, mugimenduaren militanteek beraiek idatzitako lanak dira gehienak. Datu bilduma eta iritzi artikuluak izan dira, oro har, militante hauek jorratutako ildoa. Ikerketarik, aldiz, ez da oraindik egin. Ez da hipotesi teorikorik formulatu, ez da metodologia