58. zenbakia · 2006 (1)

Euskara Nafarroa Garaian: iraupenetik garapenera?

Dabid Anaut, Rosa Ramos
  SARRERA Euskara hizkuntza bizia da, baina oso egoera ahulean dago, eta ez dauka etorkizuna ziurtatua. Horixe izan liteke, labur-laburrean, euskararen egoeraren diagnostikoa Nafarroa Garaian. Bidenabar esanda, eta bistakoak diren aldeak ukatu gabe, Euskal Herriko lurralde osorako balio lezakeen diagnostikoa da.