51. zenbakia · 2004 (2)

Euskara Lanbide HEziketan: gainditu gabeko irakasgaia

Koldo Olaskoaga
1993an Euskal Eskola Publikoari buruzko legea onartu zenetik, Lanbide Heziketak ez du jarraitu gainerako heziketa mailetan egindako bidea. Beste mailetan euskal ereduak nagusi diren bitartean, Lanbide Heziketan D ereduaren eskaintza ez da behar bezala zabaldu. Horra hor Euskadiko Eskola Kontseiluak argitaratu berria duen txostenean jasotzen dena: D ereduaren zabaltzeak Lanbide Heziketan oztopoak aurkitu ditu, bai sare publikoan bai kontzertatuan.